Taiteellinen tutkimus/ Artistic research

  • Mitä on olemassa? – Valokuva taide-esineenä.

    Mitä on olemassa? – Valokuva taide-esineenä.

    Mitä on olemassa? – Valokuva taide-esineenä. Maria Karoliina Lukala Taideakatemian kirjallinen lopputyö 2014 Valokuvaa esittäessä taiteen kontekstissa sen esineellisyys luetaan taiteen perinteiden mukaan. Valokuvalla on kuitenkin oma esineellisyyden kielensä, joka on tulkittavissa, mutta jota myös käytetään sen arvottamiseen. Joissain tapauksissa siihen, että suljetaan osa valokuvasta pois taiteen kentästä. Maalaus ja kuvanveistotaiteessa esineellisyyden pohdinta huipentui minimalismiin. […]